Blog: Hoe kan Biofeedback worden gebruikt?

Biofeedback kan op verschillende manieren gebruikt worden. Meestal starten we met een stressprofiel meting, vervolgens wordt daar een oefenprogramma met opdrachten aangekoppeld en daarna bekijken we de resultaten van dat oefenprogramma. Het persoonlijke behandelplan wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld. Het uiteindelijke doel is altijd gericht op een beter lichaamsbewustzijn, een verbeterde zelfregulatie en meer controle. Hieronder wordt in het korte beschreven uit welke stappen het proces bestaat en hoe biofeedback daarbij wordt ingezet.

Diagnostisch: Afhankelijk van de vraag van de cliënt en de aard van de klachten, wordt bepaald welke lichaamssignalen gemeten gaan worden. Vaak wordt gestart met een basismeting, het zogenaamd stressprofiel. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en het doorlopen van verschillende mentale en fysieke opdrachten, afgewisseld met rustmomenten, wordt gekeken hoe iemand lichamelijk reageert. Daarbij is het heel belangrijk dat vooral gekeken wordt of de persoon in staat is om te herstellen na de opdracht.

Het stressprofiel dient als een diagnostisch middel om goede ingang voor de therapeutische interventie te vinden. Het stressprofiel is niet bedoeld om een medische diagnose te stellen. Het stressprofiel wordt juist gebruikt om de weg naar het herstel te kunnen bepalen. Soms kunnen uitkomsten uit de meting aanleiding geven om je te adviseren contact op te nemen met je huisarts of specialist voor nader onderzoek. Het bespreken van het afgenomen stressprofiel is een belangrijk onderdeel in het behandelproces. Het inzichtelijk maken in je lichamelijke reacties zorgt voor meer bewustwording.

Therapeutisch: Afhankelijk van je klachten en de uitkomsten van de eerste stressprofiel of de psycho-fysiologische meting, kan de therapeut in samenspraak met jou bepalen welke vorm van feedback waarschijnlijk het meest effectief zal zijn. Daarna begint de periode van het oefenen. Bij verhoogde spierspanning kan de biofeedback-apparatuur zo worden ingesteld, dat je leert onder een bepaald niveau van spierspanning te komen. Door grafieken of geluid wordt je gewezen op deze spierspanning en kun je direct zien of de manier waarop je de spieren aanstuurt, inderdaad leidt tot het juiste resultaat.

Dit is de basis voor verandering. In het begin heb je deze apparatuur nodig om het gewenste resultaat te bereiken, uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf, zonder feedback van de apparatuur, deze lichaamssignalen leert herkennen en beïnvloeden.

Evaluerend: Inzichtelijk maken wat het effect van de bepaalde oefening of techniek is. Met feedback kan een therapeut nagaan hoe snel je hersteld van een opdracht. Ook kan biofeedback laten zien hoe ver je vorderingen zijn naar aanleiding van de thuisopdrachten die je hebt meegekregen. Want uiteindelijk is het van belang dat je thuis dagelijks oefent met de nieuw aangeleerde technieken en vaardigheden.

© Annette Booiman, Biofeedbackcoach